אודות הבונים החופשיים

אודות הבונים החופשיים

בעולם קיימים אנשים רבים, ישנם דברים המבדילים אותנו מכל אדם בעולם, אחד הדברים שמבדילים אותנו במיוחד משאר האוכלוסייה, זה שגרת חיינו.

יש אנשים בעולם שחיים באופן חופשי, לא תחת כנסייה, קהילה יהודית או מסגד, הם מתעוררים בבוקר ולא כפופים לאף דת או אל שיורו להם כיצד לנהוג בחייהם, יש מתוך האנשים הללו כאלה שרחוקים באופן מוקצן מהדת או מהאל ויש שמקיימים אורך חיים חילוני אך מקורבים לדת או לאל כלשהו.

לעומתם, ישנם אנשים אדוקים, שמקיימים את אורך חייהם לפי דת כלשהי או על פי אמונה באל מסוים, הם עובדים את האל שלהם מהרגע שהם קמים בבוקר ועד עצימת עיניהם בלילה, כל החיים שלהם הם כפופים למסגרת מחייבת בכל צעד ושעל שיעשו.

אם נבקש מכל אדם בעולם לחלק את האנשים בעולם על פי אמונתם ואורך חייהם, הרי שהוא היה מחלק את האנשים לאלו שמאמינים בדת כלשהי ואלו שחיים את חייהם בלי קשר  לדת או לאל.

אך החלוקה הזו אינה נכונה מכיוון שבעולם קיימות מסגרות שונות שהם אינם אל או דת שבהם אנשים מאמינים והולכים על פיהם בכל אורחות חייהם.

אחת מהמסגרות הללו היא " הבונים החופשיים".

 

מי הם " הבונים החופשיים"?

" הבונים החופשיים" (באנגלית: Freemasonry), הוא ארגון שהוקם כנראה בסביבות שנת 1400, לא ידוע המיקום המדויק.

ארגון "הבונים החופשיים" הוא ארגון אחוותי, זאת אומרת מבוסס על עיקרון של אחווה בין האנשים בעולם ובין האנשים שנמנים על שורותיו הנקראים אחים.

" הבונים החופשיים" זהו ארגון בין לאומי, הקיים במדינות רבות, ביניהם גם ישראל, הוא ארגון סתרים, זאת אומרת שהרבה מהפעילות שלו נעשית באופן מוסתר ואישי רק לאחים באחווה.

לבונים החופשיים ישנם שלושה עקרונות עיקריים עליהם מבוססות אורחות חייהם, אחווה, חופש ושוויון.

 

מהם התנאים להצטרפות לבונים החופשיים?

על האדם המבקש להצטרף לשורות הארגון להיות אדם חופשי, בנוסף האדם שרוצה להצטרף לבונים החופשיים חייב להית בריא, גם בפן הפיזי וגם בפן הנפשי.

תנאי נוסף להצטרפות לארגון הבונים החופשיים הוא האמונה ב"כוח עליון", על האדם המצטרף לארגון להיות אדם שמאמין ב"כוח עליון" כלשהו, גם אנשים המאמינים בדאיזם יכולים להצטרף לבונים החופשיים.

כמו כן, ברוב האחוות בעולם מתקבלים גברים בלבד, עליהם להיות בגילאים שמונה עשרה עד עשרים וחמש לפחות.

 

האם ישנן נשים בארגון הבנייה החופשית?

למרות שאחד מהעקרונות של הארגון הוא שוויון עד המאה ה-20 היחידים שהורשו להיות חברים בבונים החופשיים היו גברים.

במהלך המאה העשרים החלו לשנות את הקביעה הזו שרק גברים יכולים להיות חברים בבנייה החופשית, אך השינויים לא היו באופן גורף וכך נוצר מצב שבו חלק מהמקומות מיועדים לנשים בלבד, בחלק מהאחוות מקבלים גם נשים וחלק נשארו עם הדעה המסורתית ומקבלים גברים בלבד.