מידע נוסף

הבונים החופשיים – מידע נוסף

בחיים שלנו יש דברים שאנו מספרים לכל ללא שום בעיה, זאת אומרת דברים לא סודיים בכלל, אם קורה לנו דבר כזה אין לנו שום בעיה לספר אותו לכל אדם בדרכנו.

לעומת זאת ישנם דברים סודיים, במקרה שקרו הם חייבים להישאר בתוכנו ועלינו חל האיסור לספר שקרו, לעיתים גם כשיש דבר אישי סודי קשה לנו לשמור עליו בסוד ולכן אנו מספרים אותו למספר חברים קרובים או למשפחה.

רוב האנשים משתייכים לקהילה או לחברה כלשהי, יש אנשים ששייכים לדת או לאמונה מסוימת ואת כל חייהם הם חיים לפי הדת הזו או לפי האמונה שבה הם מאמינים.

יש אנשים שמשתייכים לקהילה המאמינה בעקרונות מסוימים כמו טבעונות, צמחונות ועוד.

כמעט לכל קהילה או לכל מסגרת חברתית יש מנהגים משלה, קודם כל הדרך שבה ניתן להתקבל לחברה או לקהילה המסוימת הזו, לאחר מכן המנטליות שנהוגה שם ובכלל אורך החיים שמתאים לאותה המסגרת.

בחלק מהמסגרות הללו, כמו בחיים עצמם החוקים ברורים ומותר לכלל הציבור לדעת אותם, אך ישנם מסגרות חברתיות או קהילות שהחוקים וההתנהגות הנהוגה בהם מתגלות רק לחברים בהם והם שומרים על סודיות מוחלטת בין חבריה או על סודיות חלקית.

אחת מהארגונים ששומרים בדרך כלל על סודיות ואפילו מציינים זאת בשמם הרשמי "כארגון סתרים" , הוא ארגון "הבונים החופשיים".

 

מהו ארגון "הבונים החופשיים"?

ארגון הבונים החופשיים הוא ארגון שהוקם ככל הנראה בסביבות שנת 1400 במקום שאינו ידוע במדויק.

הארגון מבוסס על שלושה עקרונות, אחווה בין בני האדם ובין החברים בארגון הנקראים "אחים", חופש ושוויון.

מכל אדם שחבר בארגון "הבונים החופשיים" מצופה להיות מוסרי ביותר מכיוון שהארגון עצמו מבוסס כולו על מוסריות.

 

הסודיות בארגון "הבונים החופשיים"

חשוב לציין שכל מדינה מתייחסת אחרת למסגרות החברתיות המתאגדות בתוכה וכך גם האפשרות להראות בגלוי כשאתה משתייך למסגרת כזו משתנה.

לכן השוני בסודיות מתבטא במדינות השונות, ישנן מדינות שמי שמשתייך לבונים החופשיים מספר את זה לכולם והדבר אינו סודי, כמו כן הבניינים ששייכים לארגון מסומנים על ידי שלטים והשעות שבהם ישנם כינוסים ופגישות מתפרסמים בגלוי.

ישנן מקומות בהם הארגון אינו חוקי באופן מלא או שבעבר היה לא חוקי בכלל ואז כל הפעילות של הארגון מתבצעת בחשאיות ובסודיות כדי לא לעורר עניין רב סביבם.

אך יש מנהגים סודיים רק לאנשים החברים בארגון והם נשארים סודיים בין כל חברי הארגון ברמה הבין לאומית.

חשוב לציין שהסודיות נשמרת לעיתים רק באופן סמלי מכיוון שכבר פורסמו ספרים לכלל הציבור בהם מסופרים המנהגים ואורח החיים של החברים בארגון.

 

מי יכול להתקבל לארגון?

באופן עקרוני הארגון מקבל לשורותיו רק גברים, בריאים בנפשם ובגופם העומדים בתנאים נוספים שמוצבים לפניהם.

אך בעקבות השינויים הרבים בעולם רוב הלשכות מקבלות אנשים נכים או אנשים בעלי מומים גופניים, אם ביכולתם להשתתף בטקסים הנערכים בלשכות.

נושא קבלת הנשים עדיין שנוי במחלוקת וישנם מקומות שעדיין לא מקבלים נשים לארגון "הבונים החופשיים" בלשכה שלהם, אך ישנם לשכות מעורבות ולשכות לנשים בלבד.